Werkgevers

Genderinclusieve organisaties hebben veel voordelen boven organisaties die dat niet zijn. Niet alleen is er minder sprake van discriminatie in transgendervriendelijke organisaties, waardoor je minder last hebt van uitval en juist betere relaties hebt tussen cisgender en transgender personeel. Ook heb je een hogere werktevredenheid, en kan je de vele talenten van je werknemers gebruiken én behouden. Medewerkers voelen zich ook meer thuis, gewaardeerd en gemotiveerd op het werk wanneer zij volledig zichzelf kunnen zijn. Tot slot is het kunnen laten zien dat je organisatie divers en inclusief is steeds belangrijker geworden, zowel voor medewerkers als voor klanten.

 

Wet en regels

Het is ook belangrijk om genderinclusief te zijn om aan de wet te voldoen. De Arbowet (Arbeidsomstandighedenwet) verplicht werkgevers om ervoor te zorgen dat zij een veilige werkomgeving creëren voor hun personeel, waarbij zij zowel fysiek als mentaal geen negatieve gevolgen ondervinden van hun werk. Discriminatie, pesten en geweld hebben veel effect op het welzijn van werknemers. Daarom moeten werkgevers dit volgens de Arbowet tegengaan. Ook is discriminatie uiteraard verboden. De Awgb (Algemene wet gelijke behandeling) verbiedt de ongegronde discriminatie en uitsluiting van transgender en non-binaire mensen.

 

Feiten en cijfers

3,9% van de Nederlandse bevolking is genderdivers. Bij een middelgrote werkgever van 250 medewerkers zou dit dus gemiddeld voor tien
personen kunnen spelen. Het percentage dat medische ingrepen wil ligt beduidend lager.

– Transgender personen zitten volgens de laatste SCP-cijfers bijna drie keer zo vaak in de bijstand dan cisgender personen.

– Discriminatie van transgender werknemers komt veel voor. Uit  Nationaal rapport, Transgender, intersekse en non-binaire mensen op het werk uit 2022 bleek dat 45% van de transgender en non-binaire werknemers wordt gepest en gediscrimineerd door hun collega’s. 72% had het gevoel dat zij niet konden vertellen dat zij transgender zijn. Daarnaast nam 29% van de transgender werknemers ontslag omdat hun werkomgeving onveilig voor hen was. En 60% van de non-binaire wordt misgendered; zij worden aangesproken als man of vrouw, terwijl zij dat niet zijn.

– Ongelijke behandeling van transgender mensen is bij wet verboden. De Algemene wet gelijke behandeling beschermt transgender en non-binaire mensen onder de grond ‘geslacht’.

– Bij HR-personeel is er veel onbekendheid over transgenderinclusie. Ruim een derde van de ondervraagde HR-professionals gaf aan dat zij niet weten of de wet hen verplicht om actie te ondernemen als een transgender werknemer lastiggevallen wordt. Ook ontbreekt er veel kennis over wat transgender-zijn inhoudt, en welk beleid organisaties kunnen voeren.

– Tegelijk bleek ook dat juist veel HR-professionals bereid zijn om zich in te zetten voor een transgendervriendelijke werkvloer.

Contactpersonen hierover

Foto van Lis met witte achtergrond

Lis Dekkers

Er bestaat veel beleid waarmee werkgevers voor een transgenderinclusieve werkvloer kunnen zorgen.

Best practices voor transgenderinclusie:

Gids voor werkgevers

Credits

Branding & design Cheerleader.studio

Website development Digitmind.nl

Fotografie headers: Tengbehkamara.com