foto van een glazen hand waar licht doorschijnt.

Transzoen

Transgender Netwerk besteedt veel aandacht aan de bestrijding van discriminatie van trans personen. Zeker op de arbeidsmarkt belemmert het transgender personen om volwaardig deel te nemen in onze maatschappij. Maar hier staan ook positieve verhalen tegenover. Met de Transzoen willen wij werkgevers die het goede voorbeeld geven in het zonnetje zetten.

De Transzoen is een glazen lichtsculptuur in de vorm van een hand, die de kleuren laat zien van de transgendervlag: lichtblauw, roze en wit met een lichtje binnenin. Het beeldje is gemaakt door kunstenares Katinka Waelbers. De eerste Transzoen is op 3 april 2017 uitgereikt aan de academie van sociale studies van de Hanzehogeschool in Groningen. Andere ontvangers waren onder anderen Biblionet Drenthe, Brasserie ’t Zusje in Eindhoven, de technische dienst van Zorggroep Tangenborgh, de Rotterdamse Mobiliteit Centrale, NHL Stenden Hogeschool in Leeuwarden en de Rabobank.

Credits

Branding & design Cheerleader.studio

Website development Digitmind.nl

Fotografie headers: Tengbehkamara.com