Opvang en politie

Transgender personen en non-binaire personen maken vaak geweld mee: achter de voordeur, online en in de openbare ruimte. Toch zijn ze vaak onzichtbaar bij hulpverlening en politie. Wat kun je hiertegen doen?

Uit onderzoek blijkt dat hulpverlening vaak tekortschiet. Trans slachtoffers hebben vertrouwen nodig van politie, opvang en andere hulporganisaties. Er speelt niet alleen de vraag of een hulpverlener kan helpen met de geweldsproblematiek maar ook of een hulpverlener hun genderidentiteit zal erkennen, respecteren en begrijpen. Dat staat of valt dan ook met een sensitieve bejegening van trans personen. Meer dan een kwart van de trans personen doet immers geen aangifte of melding van mishandeling vanwege angst voor negatieve bejegening. En ook de drempel om hulp te zoeken bij andere instanties ligt hoog

Transgender Netwerk pleit dan ook voor meer kennis over transgenderthematiek en de (betaalde) inzet van ervaringsdeskundigheid bij hulpverlening, opvang en politie. De opvanginstellingen dienen veilig en inclusief te zijn voor transgender en non-binaire mensen en maatwerk te leveren als dat nodig is. Ook Contactgroepen, transgenderzorg, huisartsen en scholen dienen beter toegerust worden om huiselijk geweld jegens transgender personen te herkennen. Belangrijk hierbij is dat al deze instanties ook psychisch geweld tegen trans mensen gaan herkennen als huiselijk geweld: Ook het negeren, ontkennen of bespotten van iemands genderidentiteit en iemand weerhouden om diens gender te uiten en het straffen van iemand voor diens genderexpressie valt hieronder. Het tegenhouden van iemands sociale, administratieve en/of medische transitie is een vorm van geweld en verwaarlozing.

Wil je nog meer weten wat jij als professional van een opvanglocatie of van Veilig Thuis kan doen om de drempel te verlagen? Kijk dan hier.
Ben je beleidsmedewerker bij de overheid of een gemeente, kijk dan hier.

Transgender jongeren ontvluchten soms hun onveilige thuissituatie en komen terecht op straat. Helaas is de algemene opvang voor deze groep niet altijd veilig, blijkt uit onderzoek. Transgender Netwerk pleit ervoor dat er in elke zorgregio speciale daklozenopvangplekken aanwezig zijn voor lhbti mensen. Op de Transgender Wegwijzer vind je gegevens van de paar lhbti opvanglocaties die er in Nederland zijn. Veel hulpverleners weten ook niet altijd goed hoe om te gaan met transgender en non-binaire personen. Uit onderzoek in de jeugdhulp blijkt dat jeugdhulpverleners genderidentiteitsvragen niet weten te signaleren en bespreekbaar te maken. Movisie biedt verschillende online trainingen voor sociaal professionals om hun kennis en sensitiviteit over lhbti te vergroten. 

Contactpersonen hierover

Foto van Elise met witte achtergrond

Elise van Alphen

Credits

Branding & design Cheerleader.studio

Website development Digitmind.nl

Fotografie headers: Tengbehkamara.com