afbeelding van fijne feestdagen kaart Transgender Netwerk

21 december 2017

Fijne feestdagen – TNN kijkt terug op 2017

Het is nog even aftellen tot 2018, TNN’s tiende levensjaar. Voor het zover is wensen bestuur, kantoor en vrijwilligers van TNN de Nederlandse transgendergemeenschap nog warme feestdagen toe en natuurlijk een genderinclusief 2018. We nemen ook de gelegenheid om met jullie terug te kijken op 2017.

Na een noodgedwongen verhuizing kwamen we terecht op een mooie locatie in Amsterdam Oost waar we al veel gasten hebben mogen ontvangen. Zo bijvoorbeeld ook op het afscheid van Corine van Dun als voorzitter. Een mooie bijeenkomst waarop we ook het Corine van Dun fonds presenteerden.

WERK

TNN ging ook het land in om de Transzoen uit te reiken aan de HanzehogeschoolDe Tangenborgh en RMC. Een waarderingsprijs op suggestie van een transgender werknemer voor werkgevers die voor een transgendervriendelijke werkvloer hebben gezorgd. Werk was sowieso afgelopen jaar weer een belangrijk thema voor TNN. We publiceerden de Factsheet Transgender en Werk naar aanleiding van onderzoek door TNN en de Universiteit voor Humanistiek. Daarnaast heeft TNN’s voorstel voor het transitieverlof afgelopen jaar aan bekendheid gewonnen, de gemeente Amsterdam gaat het inmiddels invoeren voor haar transgender ambtenaren.

INFORMATIE

Voor organisaties die meer willen doen met genderdiversiteit heeft TNN het Genderdoeboek ontwikkeld. We hebben ook met het Midzomergracht Festival in Utrecht en Museumnacht in Amsterdam samengewerkt voor het realiseren van genderneutrale toiletten tijdens deze evenementen. Maar het Genderdoeboek gaat om meer dan toiletten, juist onderwerpen als geslachtsregistratie, genderinclusieve taal en transgendervriendelijk onderzoek worden belicht. TNN heeft ook Movisie weer ondersteund bij het actueel maken van de publicatie ‘Transgender in de gemeente’. Waarmee vooral gemeenten hun voordeel kunnen doen om lokaal de transgenderemancipatie te steunen. Voor geïnteresseerden in transgenderzorg is er een Factsheet Transgenderzorg ontwikkeld en een voorlichtingsvideo is in ontwikkeling voor zorgverleners (bijv. huisartsen) van transgender personen.

VEILIGHEID

Op het vlak van veiligheid hebben we onze contacten met Politie, Politieacademie en het Openbaar Ministerie verder uitgebouwd. Op de Politieacademie wordt daardoor nu geoefend met aangiftes door transgender personen. Er wordt komend jaar ook in samenwerking met de Politie een videoproduct ontwikkeld voor bijscholing van agenten. Met beveiliging van Schiphol is er gesproken over de behandeling van transgender personen door veiligheidspersoneel. De luchthaven gaat daardoor binnenkort informatie online brengen voor transgender reizigers om ze specifiek te informeren over wat zij van de veiligheidscontroles kunnen verwachten.

MEDIA

De media wisten TNN afgelopen jaar ook weer goed te vinden. Transgenderthematiek werd ongevraagd, dankzij media en columnisten die op de NS en gemeente Amsterdam sprongen, deze zomer zelfs komkommerwaardig. Wat TNN echter bijbleef waren alle journalisten die uitgebreid aandacht besteedden aan discriminatie van transgender personen na de publicatie van het SCP rapport ‘Transgender personen in Nederland’. En het NRC wijdde zelfs een artikel aan de aandacht op televisie voor transgender personen. Die reflectie is ook wat TNN samen met Atria wil aanjagen in een project over transgender en media. Een inspirerende bijeenkomst met internationale activisten heeft daarover veel waardevolle inzichten opgeleverd, zoals te lezen is in het verslag op Het Continuüm.

KWETSBAAR

Verdrietig nieuws in de media was er ook, helaas op een manier waar we juist van af willen. Eind september werd transvrouw Bianca tijdens haar werk in Arnhem vermoord door een klant. Een verdachte is gelukkig opgepakt. Dagblad de Gelderlander en de Politie zijn door TNN aangesproken op hun berichtgeving. Bianca was dit jaar helaas één van de vele transgender sekswerkers in de wereld die op gewelddadige wijze werden vermoord. Op 20 november werd in Zwolle bij de Nationale Transgender Gedenkdag bij hun dood stilgestaan.

We zijn ons dit jaar juist voor transgender sekswerkers meer gaan inzetten en we zijn onze kennis blijven vergroten en delen over transgender vluchtelingen. Zo voeren we overleg met Stichting Proud en P&G292 over betere informatievoorziening en toegankelijkheid van (transgender)zorg voor transgender sekswerkers. We hebben COA-medewerkers voorgelicht over transgender vluchtelingen en kennis uitgewisseld op het internationale LHBT-vluchtelingen congres van COC Nederland. De zorgen over deze groepen blijven groot, in 2018 blijft onze aandacht naar ze uit gaan.

POLITIEK

De politiek kwam afgelopen jaar dankzij TNN ook in actie op verschillende onderwerpen. Zo was er onder andere aandacht voor discriminatiewachtlijsten in de transgenderzorgvergoeding van borstprothesen en depathologisering. Er is een wetsvoorstel ingediend voor betere bescherming van transgender personen tegen discriminatie en we zijn begonnen met de evaluatie van de transgenderwet. TNN bezocht ook meerdere Tweede Kamerleden die nieuw in de Tweede Kamer zaten om over transgenderemancipatie te spreken. Ook de nieuwe minister die verantwoordelijk is voor emancipatie werd samen met COC Nederland en NNID in Amsterdam ontvangen. Dit jaar was ook het eerste jaar waarin meerdere transgender personen openlijk kandidaat bij de Tweede Kamerverkiezingen. Zij zijn voor onze website Transgender Info geïnterviewd over de transgenderstandpunten van hun partij. Dat prikkelde TNN ook om trans personen die politiek actief willen worden te ondersteunen met een eigen leergang Politiek.

SAMENWERKING

Het was dus een bewogen jaar, waarin we ook veel hebben samen gewerkt met organisaties als Patiëntenorganisatie Transvisie, COC Nederland, Atria, Principle 17, Transgender Europe, NNID, Movisie, ILGA Europe, GenderTalent, Trans United, Stichting Proud, Rutgers en P&G292 en natuurlijk de vele lokale transgender initiatieven.

Met twee van deze organisatie gaat TNN vanaf 1 januari een nieuwe alliantie aan om de emancipatie van LHBTI-personen in Nederland de komende vijf jaar verder te brengen. Met NNID en COC Nederland zit er al een lang proces van alliantievorming op. In de Alliantie Gedeelde trots, gedeeld geluk gaan we de goede samenwerking die we al hadden verder versterken. Verder gaan we door met alle belangrijke zaken die we al deden. De alliantie is het resultaat van een nieuwe manier van subsidieverlening door het Ministerie van OC&W.

Credits

Branding & design Cheerleader.studio

Website development Digitmind.nl

Fotografie headers: Tengbehkamara.com