Collage terugblik 2018

30 december 2018

Terugblik op 2018

Op de laatste dag van het jaar kijken we terug op de bijzondere gebeurtenissen van 2018. Van het historische moment dat het eerste genderneutrale paspoort in Nederland aan een volwassene werd uitgereikt, tot de zorgwekkende resultaten van ons veiligheidsonderzoek, tot het besluit van de Wereldgezondheidsorganisatie om genderdysforie van de lijst met geestesziekten te schrappen.

Evaluatie Transgenderwet

Op 19 januari publiceerde TNN haar evaluatierapport van de huidige transgenderwet die sinds 2014 in werking is. Sinds dat jaar ben je niet meer verplicht om onvruchtbaar te zijn voordat je je papieren geslacht mag laten wijzigen. Ook kun je sindsdien de wijziging rechtstreeks bij de burgerlijke stand regelen in plaats van via de rechter. De nieuwe wet was dus een grote stap voorwaarts. Maar er kan nog veel verbeteren! Zo pleit TNN voor het afschaffen van de deskundigenverklaring, en voor volledige afschaffing van een leeftijdsgrens als het gaat om het wijzigen van je papieren geslacht, zoals je in ons evaluatierapport kunt lezen. Ook het eind 2017 uitgekomen rapport van het WODC van het Ministerie van Justitie en Veiligheid betwijfelde het nut van de deskundigenverklaring en de wenselijkheid van een minimumleeftijd van 16 jaar.

Lees al onze aanbevelingen in ons evaluatierapport.

De Tweede Kamer steunt expliciet verbod transgenderdiscriminatie
Discriminatie van transgender en intersekse personen verdient een stevigere aanpak. Dat vindt een meerderheid van de Tweede Kamer. Daar werd op 3 juli gestemd over het verduidelijken van de discriminatiegrond geslacht in de Algemene Wet Gelijke Behandeling (Awgb). Als het aan de Tweede Kamer ligt vallen genderidentiteit, genderexpressie en geslachtskenmerken ook onder die grond. We hopen dat het wetsvoorstel ook in de Eerste Kamer op een meerderheid kan rekenen!

De indieners van het initiatiefwetsvoorstel Kirsten van den Hul (PvdA), Vera Bergkamp (D66) en Nevin Özütuk (GroenLinks)

Betere zorg voor transgender personen wereldwijd: WHO haalt genderdysforie van de lijst geestesziekten
De WHO (Wereldgezondheidsorganisatie) heeft op haar officiële lijst van ziekten transgender-zijn als psychische stoornis geschrapt. In de vorige ICD (International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems) stond genderdysforie nog bij geestesziektes. Nu staat het onder de naam genderincongruëntie in een hoofdstuk over seksuele gezondheid. Daarmee wordt transgender-zijn niet meer als psychische stoornis gepresenteerd, maar als een lichamelijke conditie, net als bijvoorbeeld zwangerschap. De WHO hoopt dat de drempel voor transgender personen om medische hulp te zoeken hiermee lager wordt.

Gids voor een transgendervriendelijke werkvloer
Personeelsbeleid is eenvoudig transvriendelijk te maken. Daarom heeft TNN een gids uitgebracht speciaal voor werkgevers, diversiteitsadviseurs én HR- en personeelsmanagers. Rondom Coming-Outdag op 11 oktober zijn de eerste exemplaren uitgereikt.

Chantal Visser spreekt haar leidinggevenden bij de Rabobank toe

Transzoen voor ’t Zusje, Rabobank, en Biblionet Drenthe
De Transzoen, een prijs voor transvriendelijk werkgeverschap, is dit jaar drie keer uitgereikt. Chantal Visser nomineerde haar werkgever Rabobank voor de prijs, Biblionet Drenthe kreeg een Transzoen van Nathalie, en sous-chef Yves Funcke van Brasserie ’t Zusje in Eindhoven vond dat zijn leidinggevende er een verdiende. Alle drie kregen ze het Transzoen-beeldje van kunstenares Katinka Waelbers.

Eerste genderneutrale paspoort wordt uitgereikt
Leonne Zeegers uit Breda kreeg op vrijdagmiddag 19 oktober als eerste Nederlander een paspoort met een X in plaats van een M of een V. Leonne Zeegers heeft een intersekse conditie én voelt zich man noch vrouw. Leonne wilde daarom dat de V in het paspoort werd vervangen door een X. De rechtbank in Roermond honoreerde Leonne’s verzoek afgelopen 28 mei.

Leonne Zeegers laat het nieuwe, genderneutrale, paspoort zien. Foto © Saskia de Jong

Veiligheidsonderzoek ‘Overal op je hoede’
In november kwam ons nieuwe onderzoek naar de veiligheidssituatie van transgender personen in Nederland uit. In dit onderzoek is er niet alleen gekeken naar geweld in de openbare ruimte, maar ook online en thuis. Helaas blijkt dat transgender personen in Nederland veel te maken krijgen met geweld. Ze voelen zich twee keer zo vaak onveilig als gemiddeld, worden zeven keer zo vaak mishandeld of daarmee bedreigd, en zijn tien keer zo vaak slachtoffer van cyberpesten. Het onderzoeksrapport kreeg de titel ‘Overal op je hoede’ en is in ontvangst genomen door minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid.

Minister Grapperhaus ontvangt van TNN-voorzitter Brand Berghouwer het eerste exemplaar van het veiligheidsrapport ‘Overal op je hoede’

Nieuwe regels Openbaar Ministerie voor aanpak transgenderdiscriminatie
Nieuwe regels van het Openbaar Ministerie zorgen ervoor dat er bij geweld tegen transgender personen nu ook gekeken wordt naar discriminatie, net zoals bij andere minderheidsgroepen. In de oude regels van het OM werd er – anders dan bij andere minderheidsgroepen – geen rekening gehouden met het feit dat een slachtoffer transgender kan zijn. Met de nieuwe regels kan er strafverhoging plaatsvinden wanneer bij geweldsdelicten tegen personen hun transgender-zijn een rol speelt.

Credits

Branding & design Cheerleader.studio

Website development Digitmind.nl

Fotografie headers: Tengbehkamara.com