Klachtenprocedure TNN

Inleiding

Transgender Netwerk Nederland (TNN) zet zich in voor de emancipatie van transgender personen en de erkenning van een genderdiverse samenleving. Dit doen wij zo zorgvuldig mogelijk. Desondanks is het mogelijk dat je een klacht hebt over TNN. In dat geval kun je een klacht indienen.

Waarover kan ik een klacht indienen?

Je kunt een klacht indienen over alle zaken die betrekking hebben op het werk van TNN of de uitvoering hiervan. Denk hierbij aan ons beleid, onze projecten, publicaties, bijeenkomsten, uitspraken of gedragingen van een medewerker.

Indien je melding wilt maken van discriminatie, bedreiging of mishandelingen door iemand uit je omgeving, op straat of online dan verwijzen we je door naar ons discriminatiemeldpunt.

Hoe dien ik een klacht in?

Je kunt je klacht schriftelijk of per e-mail indienen met de noodzakelijke gegevens om de klacht te kunnen behandelen. Je vermeldt in ieder geval de omschrijving van de klacht en (indien van toepassing) de naam van degene op wie de klacht betrekking heeft. Verder ontvangen wij graag je naam en contactgegevens inclusief telefoonnummer, zodat we een reactie kunnen geven. Mocht je liever eerst telefonisch van gedachten wisselen, bel ons dan gerust. Onze contactgegevens zijn:

TNN
Atlantisplein 1 (Kamer 2.14) 
1093 NE Amsterdam

020 205 0915

info@transgendernetwerk.nl

Afhandeling klachten

Je kunt binnen vijf werkdagen een reactie verwachten op je klacht. Als er meer tijd nodig is om te reageren, of wanneer we meer informatie nodig hebben, dan ontvang je hierover bericht.

Indien je niet tevreden bent over de uiteindelijke afhandeling van je klacht, dan kan je hierover bezwaar maken bij het bestuur van TNN, via secretaris@transgendernetwerk.nl.

Belangrijk:

Indien je melding wilt maken van discriminatie, bedreiging of mishandeling door iemand uit je omgeving, op straat of online dan verwijzen we je door naar ons discriminatiemeldpunt.