Wie wij zijn

Transgender Netwerk Nederland bestaat uit een bestuur van zes vrijwilligers, een bureau met negen parttime medewerkers en wordt ondersteund door zeer actieve vrijwilligers en stagiairs. Samen maken zij werk van de plannen die bijdragen aan de emancipatie van transgender personen.

Bestuur

 • Remke Verdegem, voorzitter
 • Robert Ensor, secretaris
 • Jules Declerieux, algemeen bestuurslid onderwijs
 • Santi van den Toorn, algemeen bestuurslid sport en achterban
 • Enno de Tombe, penningmeester

Algemene bestuursleden ontvangen een vacatievergoeding van 50 euro per bijgewoonde vergadering. De voorzitter ontvangt 60 euro. Bestuursleden ontvangen hiernaast een vergoeding van reiskosten op declaratiebasis.

Bureau

 • Elise van Alphen – directeur
 • Sophie Schers – beleidsadviseur
 • Samira Hakim – projectmedewerker
 • Nora Uitterlinden – communicatieadviseur
 • Lis Dekkers – beleidsadviseur
 • Femke Hurkmans – communicatiemedewerker
 • Anne Levah Russchen – projectmedewerker
 • Freya Terpstra – coördinator Genderpraatjes
 • Jonah de Winter – projectmedewerker jongeren & onderwijs
 • Nicky de Boer – administratie

Ondersteunende vrijwilligers

 • Ton van den Born – redacteur
 • Micha Meinderts – project Trans in beeld
 • Erik van Oosterhout – onderzoek Veiligheid
 • Willemijn van Kempen – onderzoek Asiel
 • Alejandra Ortiz – onderzoek en advies Asiel
 • Naomi Selij – videoproductie
 • Marloes van der Scheer – website
 • Gabriël Bos – netwerk & platform

Trans Ambassadeurs