Het Corine van Dun Fonds

Het Corine van Dun Fonds

Het Corine van dun fonds is specifiek gericht op maatschappelijke acceptatie van transgender personen: met dit fonds wil Transgender Netwerk Nederland niet commerciële transgender initiatieven en groepen ondersteunen die activiteiten willen ondernemen die direct gericht zijn op het bevorderen van maatschappelijke acceptatie in hu eigen regio.

Het gaat om activiteiten:
– uitgevoerd door transgender personen
– gericht op het bevorderen van maatschappelijke acceptatie van transgender personen in de eigen regio

Praktisch

De activiteit moet concreet, doelmatig en realiseerbaar zijn
• hoeveel cisgender (niet transgender) personen denkt men te bereiken?
• Wat zijn de werkende elementen om de maatschappelijke acceptatie te bevorderen zoals bijvoorbeeld contactmomenten tussen transgender personen en cisgender personen te realiseren (do the right thing, Movisie en Rainbow & refugees p.4-12).

Het project wordt niet door reguliere financieringen ondersteund.

Activiteiten die gericht zijn op het faciliteren van ontmoeting voor en door transgender personen kunnen beter terecht bij het Bob Angelo Fonds van COC Nederland.

Vorm

De aanvraag voor een bijdrage van het Corine van Dun Fonds voor een project kan vormvrij ingediend worden bij info@transgendernetwerk.nl. Graag ontvangen we een projectplan plus begroting/dekkingsplan.

De bijdrage van het Corine van Dun fonds zal maximaal 750 euro per activiteit zijn en moet substantieel zijn voor het project/de activiteit.

Beheer en verantwoording

Het Corine van Dun Fonds wordt beheerd door Transgender Netwerk Nederland. TNN beoordeelt de aanvragen op hun doelmatigheid.