Over TNN

Transgender Netwerk Nederland is de stichting die zich landelijk inzet voor de emancipatie van transgender personen en hun omgeving. Bestrijding van discriminatie van transgender personen is één van onze meest actuele speerpunten. Ons doel is een genderdiverse samenleving mogelijk maken.

Emancipatie van transgender personen is nog hard nodig. Er bestaat veel onbekendheid over deze groep mensen. Dit veroorzaakt vooroordelen en discriminatie. Bijkomend obstakel zijn de normen en ideeën over het lichaam en over geslacht die in de samenleving breed aanwezig zijn. Die maken de vooroordelen moeilijker te bestrijden. Duurzame acceptatie van alle transgender personen kan daarom alleen slagen in een genderdiverse samenleving.

Via de pagina Ons werk kun je alles lezen over wat TNN op welke terreinen doet voor de emancipatie van transgender personen.

Netwerk

TNN is in naam een netwerk. In de praktijk werkt TNN binnen een netwerk van organisaties, initiatieven en personen die zich met TNN inzetten voor de emancipatie van transgender personen. Welke organisaties dat zijn, vind je op de pagina Onze partners. Samen met lokale partners heeft TNN het platform Trans in actie om transgender groepen en activisten te verbinden, wil je meer weten of bij de klankbordgroep aansluiten neem dan contact met ons op.

In december 2008 is TNN officieel opgericht. De oprichting kwam tot stand na meerdere netwerkgesprekken tussen diverse transgender-organisaties. Er was namelijk een behoefte aan een landelijke belangenorganisatie voor transgender personen. De overheid deelde die behoefte en subsidieert TNN al sinds haar ontstaan.

Organisatie

Sinds TNN deze subsidie ontvangt kan er voor het eerst professioneel gewerkt worden aan de transgender emancipatie. Transgender personen nemen zelf het voortouw binnen TNN. Dat betekent dat er ook cisgender personen voor TNN werken en in het bestuur zitten. De emancipatie van transgender personen is iets waar we samen vol overgave aan werken.

Wil je meer over onze organisatie weten? Kijk dan op de pagina Wie wij zijn.