Wat wij doen

Belangenbehartiging transgender personen

We mengen ons actief in de politieke discussie en geven handreikingen aan de beleidsmakers. Hierdoor komen transgender personen steeds meer in het zicht van maatschappelijke organisaties en de overheid.

Steeds vaker worden TNN en andere transgender organisaties door derden uitgenodigd om te vertellen over het standpunt en de behoeften van transgender personen. Er is een motivatie ontstaan bij de politiek, de media, politie, anti-discriminatievoorzieningen, noem maar op, om meer te betekenen voor onze doelgroep. Dit begint voor TNN vaak met het geven van meer informatie over transgenderthematiek.

Empowerment / emancipatie

Een andere rol van TNN is empowerment en emancipatie; we willen transgender personen helpen een goed leven te leiden; aanspraak te maken op hun rechten; op te komen voor hun eigen belangen. TNN stimuleert emancipatiebeleid van nationale en lokale overheden. Werk en anti-discriminatie zijn hierin twee belangrijke pijlers. Dit vertaalt zich naar diverse projecten en het discriminatiemeldpunt van TNN.

Netwerkopbouw

We versterken de verbanden tussen transgender personen onderling en tussen organisaties die de transgender emancipatie steunen. Daarmee willen we de zichtbaarheid van transgender personen in de Nederlandse samenleving vergroten. Dit doen we door samen te werken met strategische partners en ons geluid te laten horen in de media en richting de politiek.

Lees ons laatste jaarverslag van 2019 hier of download ons jaarplan 2020 hier. Een volledig overzicht van onze jaarverslagen vind je hier.