Onderwijs

Onderwijs

Leerlingen moeten zichzelf kunnen zijn op school en zich er veilig en welkom voelen. Daarom is het belangrijk dat scholen alle soorten diversiteit, dus ook genderdiversiteit, omarmen. Toch is genderdiversiteit niet vanzelfsprekend een onderwerp dat voldoende aandacht krijgt. Ook de belemmeringen die transgender en genderdiverse leerlingen op school tegenkomen zijn voor onderwijsprofessionals niet altijd even zichtbaar.

Genderinclusief onderwijs bevordert de ontwikkeling van een zelfbewustzijn bij leerlingen over wat gender en sekse zijn en leert hen dat beide in al hun diversiteit mogen bestaan. Daarmee wordt een schoolklimaat gecreëerd met respect voor ieders lichaam, genderidentiteit en genderexpressie, waardoor elk kind zichtbaar zichzelf kan zijn. 

Dit draagt bij aan het welzijn en daarmee de ontwikkeling van elke leerling. 

Met genderinclusief onderwijs:

  • Zal elke leerling diens eigen vaardigheden en voorkeuren los zien van zijn/haar/hun genderidentiteit en seksekenmerken met een groeiend zelfvertrouwen als gevolg.

  • Hoeven genderdiverse leerlingen niet bang te zijn dat ze vanwege hun non-conforme voorkeuren, gedragingen of uitingen uitgesloten of gepest worden. 

  • Zullen transgender leerlingen de school als een steunende omgeving ervaren in hun sociale transitie.

Mocht je behoefte hebben aan informatie of ondersteuning bij situaties waar je tegenaan loopt op de onderwijsinstelling of met een leerling, dan kun je onze coördinator onderwijs Anne Levah Russchen mailen met je vraag of een verzoek voor een belafspraak. Mail Anne via: onderwijs@transgendernetwerk.nl

Meer weten? Bekijk deze publicaties en projecten:

GenderDoeboek voor Scholen

Het GenderDoeboek voor Scholen geeft handvatten, weetjes en tips om genderdiversiteit te verwelkomen op de basis- en middelbare school.

Met de informatie uit het Gender Doeboek voor Scholen kunnen docenten, schoolleiding en ander schoolpersoneel eenvoudig een veilige omgeving creëren voor álle leerlingen, dus ook voor transgender leerlingen.

Het GenderDoeboek voor Scholen: Op weg naar een genderinclusieve school voor primair en voortgezet onderwijs bestaat uit een aantal losse boekjes, sommige meer gericht op de directie en ondersteunend personeel, andere op docenten en zorgcoördinatoren. De factsheets zijn bedoeld voor álle medewerkers.

Download het Gender Doeboek voor Scholen hier

VR Experience

Om de ervaring van transgender personen invoelbaar te maken, heeft Transgender Netwerk Nederland samen met het GSA-netwerk, COC Nederland en de Transketeers een Virtual-Realitybeleving gemaakt. De VR-film neemt jou in 7 minuten mee in het perspectief en de belevingswereld van een trans meisje of een trans jongen thuis, op de middelbare school, in de openbare ruimte en tijdens een sollicitatie voor een bijbaantje.

De VR-beleving is specifiek ontwikkeld om te gebruiken voor leerlingen op middelbare scholen. Hiernaast is die ook geschikt voor professionals in het onderwijs en overige sectoren als hulpmiddel om zich beter te verplaatsen in transgender personen om hun aanbod en dienstverlening te verbeteren.

Interesse?

Wil je deze VR Experience ook op jouw school of bij jouw organisatie gebruiken? Mail dan naar voor meer informatie.


Handreiking Hoger Onderwijs

Onderwijsprofessionals zoals studieloopbaanbegeleiders, studieadviseurs, studentendecanen en docenten hebben een belangrijke rol in het creëren van een veilig studieklimaat. De handreiking Hoger Onderwijs van ECIO en Transgender Netwerk ondersteunt hen bij het faciliteren van regelingen en voorzieningen. Denk hierbij aan mogelijkheden bij studievertraging, verzuim en financiële problemen en ondersteuning rondom informatievoorziening, faciliteiten, begeleiding bij stage en overgang naar werk.

Ook genderdiverse studenten hebben baat bij deze handreiking. Zij kunnen hun onderwijsinstelling erop wijzen hoe deze zich kunnen inzetten om meer genderinclusief te worden.


Genderpraatjes

Genderpraatjes is een chatlijn voor jongeren. Je kunt met Genderpraatjes chatten, bellen en mailen over jouw vragen rondom gender en genderidentiteit. Je kan ook samen met je ouders contact met ons opnemen of voor je kind als je een ouder bent. Achter de lijn zitten ervaringsdeskundigen die jou helpen met je vraag en die je graag adviseren waar je nog meer terechtkunt.


Foto bovenaan deze pagina © Jasper Groen