« terug naar overzicht

Erkenning voor de wet

Erkenning voor de wet

Wetgeving is voor transgender personen van groot belang. Vooral wanneer het gaat om gelijke behandeling en erkenning voor de wet.

Je kan pas volledig meedoen in de maatschappij wanneer je als persoon en je relaties erkend worden voor de wet. Krijg je die erkenning niet dan is er sprake van institutionele discriminatie. Voor transgender personen in Nederland is dit proces van erkenning voor de wet volgens TNN nog niet afgerond.

ARTIKEL 28

In 1985 werd het mogelijk om het geslacht op de geboorteakte middels een aantekening te wijzigen. In 2014 werd die wet, artikel 28 van het Burgerlijk Wetboek, aangepast. De voorwaarden uit 1985 waren eigenlijk in strijd met de mensenrechten van transgender personen. Tot juli 2014 moest men namelijk zoveel mogelijk lichamelijk aangepast zijn aan het gewenste geslacht én men mocht nooit meer in staat zijn om kinderen te verwekken. Tot 2001 waren getrouwde transgender personen die van artikel 28 gebruik wilden en konden maken ook verplicht te scheiden. Dat is sinds de openstelling van het Burgerlijk Huwelijk niet meer nodig.

Aan de andere voorwaarden kwam in 2014 na jaren politieke strijd door TNN en haar bondgenoten een einde. Sindsdien is het wijzigen van het geslacht mannelijk naar vrouwelijk en andersom in de geboorteakte niet meer verbonden aan medische behandelingen. Het zelfbeschikkingsrecht van trans personen staat voorop. Iemand met de duurzame overtuiging te behoren tot het “andere” geslacht kan met een verklaring van een deskundige bij de burgerlijke stand van de gemeente waar de geboorteakte ligt het geslacht laten wijzigen. Op Transgender Info lees je alles over deze procedure.

Voor iedere transgender persoon die het geslacht wil wijzigen van M naar V of andersom bestaat dus wetgeving. Het zelfbeschikkingsrecht wordt nog wel wordt beperkt door de deskundigenverklaring. Daar wil TNN graag vanaf. Dat geldt ook voor de minimum leeftijd van 16 jaar om aanspraak te maken op deze wet. Maar het grootste probleem is dat transgender personen die zich man noch vrouw zijn of beide niks aan deze wet hebben. Zij hebben geen wettelijke erkenning. Voor de overheid bestaan er alleen mannen en vrouwen.

STANDPUNT

TNN vindt dat de overheid aan ieders zelfbeschikkingsrecht over het eigen geslacht tegemoet behoort te komen. De enige manier om die wettelijke erkenning mogelijk te maken is om geslacht niet meer te registreren. Geslacht is volgens ons een gegeven waar de overheid geen beperkingen op mag leggen. De realiteit is namelijk dat geslacht zowel fysiek als qua genderidentiteit vele malen complexer is dan enkel man en vrouw.

De praktische uitwerking hiervan is een lang proces dat in 2014 in gang is gezet door het eerste Nederlandse onderzoek naar het onbepaald laten van geslacht. Daarmee staat het nu ook op de politieke agenda.

Ondertussen is ook de transgenderwet geëvalueerd en stelt het kabinet voor om de deskundigheidsverklaring te laten vallen voor personen boven de 16 jaar en het wijzigen van geslacht tussen de 12 en 16 jaar mogelijk te maken met tussenkomst van de rechter. TNN is blij met die verbeteringen, maar wil graag ook de juiste vermelding van geslacht eenvoudig mogelijk willen maken voor kinderen, jongeren onder 16 en transgender personen die niet een m of een willen.

relevante recente nieuwsberichten:

Wijziging transgenderwet gaat niet ver genoeg (2020)

Kabinet schrapt geslachtsregistratie van ID kaart (2020)

Tweede volwassene krijgt X in paspoort (2019)

relevante publicaties:

Evaluatie Transgenderwet