« terug naar overzicht

Anti-discriminatie

Anti-discriminatie

TNN stelt zich ten doel discriminatie van transgender personen politiek en maatschappelijk aan te kaarten. Daarvoor doet TNN het volgende:

  • Registreren van meldingen van discriminatie via het eigen meldpunt
  • Jaarlijks rapporteren over discriminatie van transgender personen
  • Nauw contact onderhouden met het College voor de Rechten van de Mens
  • Samenwerken met anti-discriminatievoorzieningen en hun branche-organisaties
  • De verbinding zoeken met andere spelers in het anti-discriminatieveld
  • Discriminatie van transgender personen aankaarten bij de politiek en overheid

Uit de rapportages van TNN blijkt dat transgender personen op allerlei gebieden met discriminatie te maken hebben. Dit betekent niet dat iedere transgender persoon met discriminatie te maken krijgt. Het vormt wel een ernstig probleem voor de transgender personen die wel gediscrimineerd worden. De twee belangrijkste terreinen op het vlak van anti-discriminatie zijn momenteel:

  1. De arbeidsmarkt
  2. De openbare ruimte

In 2011 heeft TNN een folder gepubliceerd over discriminatie voor transgender personen. Deze folder kunt u hier downloaden.

Door de focus op discriminatie wordt het anti-discriminatieveld van politie en anti-discriminatievoorzieningen steeds bewuster van discriminatie van transgender personen. In toenemende mate vinden transgender personen ook de anti-discriminatievoorzieningen en het College voor de Rechten van de Mens waar ze melding maken en met vragen terecht kunnen.