« terug naar overzicht

Werk

Werk

De arbeidsparticipatie van transpersonen baart TNN zorgen. Trans personen werken gemiddeld vaak onder hun opleidingsniveau en in kleine baantjes. De arbeidsuitval is hoog.

In Nederland zitten transgender personen bijna drie keer zo vaak dan gemiddeld in de bijstand. Ook het aantal arbeidsongeschikten is onder trans personen hoog (12%). Dat terwijl arbeid voor veel personen een belangrijke bron van zingeving is. De uitval en beperkte arbeidsmarktparticipatie heeft zorgelijke financiële consequenties. 43% geeft aan moeilijk rond te komen. 1/3 verdient minder dan de armoedegrens tegenover 14% van de algemene bevolking.

Oorzaken

De redenen voor deze grote arbeidsuitval in Nederland zijn beperkt onderzocht in Nederland. Uit onderzoek kan geconcludeerd worden dat de beperkte acceptatie van trans personen op de werkvloer en arbeidsmarkt een belangrijke factor is voor deze grote uitval ook al is discriminatie van transgender personen officieel verboden.

Transgender Netwerk Nederland krijgt meerdere signalen dat gelijke behandeling op de werkvloer nog lang niet gerealiseerd is. We krijgen geluiden binnen van transgender personen wiens functioneren op het werk onmogelijk gemaakt werd nadat zij verteld hadden transgender te zijn en ook op werk van genderrol te wisselen. Trans werknemers worden onder druk gezet vakantiedagen op te nemen voor de ingrepen en afspraken benodigd voor hun transitie of worden het onmogelijk gemaakt om passende kleding bij hun genderidentiteit te dragen. Trans werkzoekenden hebben het eveneens zwaar. Meerdere trans vrouwen hebben tijdens het sollicitatiegesprek te horen gekregen dat zij niet aangenomen worden omdat zij slecht zijn voor de zaken of uit angst voor ziekteverzuim.

Verborgen

Veel trans personen houden dan ook, wanneer het mogelijk is, de gewenste genderidentiteit en expressie of het trans verleden verborgen voor de (toekomstige) werkgever.  Maar dat heeft negatieve gevolgen voor de werktevredenheid en de eigen gevoelens van welzijn. Het is zorgwekkend dat van de trans personen die aan het werk zijn, 45% niet uitkomt voor zijn/haar/hen transverleden of gewenste genderidentiteit en/of expressie.

Wat doet TNN?

Richting de overheid:

Sinds 1 november 2019 zijn transgender personen en intersekse personen expliciet beschermd tegen discriminatie van werkgevers door het opnemen van genderidentiteit, genderexpressie en geslachtskenmerken in de Algemene wet gelijke behandeling na jarenlange lobby van TNN en haar partners.

Maar de overheid kan meer doen om arbeidsmarktdiscriminatie tegen te gaan:

Op dit moment pleit TNN voor de invoering van een door de overheid betaald transitieverlof, waarmee de gezondheid van werknemer die in transitie gaat beschermd wordt en de werkgever financiele tegemoetkoming ontvangt voor een werknemer in transitie. Net zoals individuele werkgevers gecompenseerd worden als personeel door zwangerschap tijdelijk uitvalt. Deze maatregel zou positief impact hebben in het verminderen van arbeidsmarktdiscriminatie.

Richting Werkgevers:

Niet alles ligt aan de kant van de overheid. Ook werkgevers moeten bewust worden van de noodzaak hun eigen personeelsbeleid transgendervriendelijk te maken. TNN wil bewustwording onder werkgevers stimuleren  met advies en de Gids voor een transgendervriendelijke werkvloer. De werkgevers die de Verklaring van Dordrecht tekenen en actie ervoor ondernemen, geven daarin het goede voorbeeld. Ook de transzoen is gelanceerd om te laten zien hoe het wel moet en kan.

Wil je weten hoe je het best het gesprek aan kan gaan in een sollicitatie of met je leidinggevende over je trans verleden of genderidentiteit en gewenste expressie, op transgenderinfo vind je veel tips.

Maak je discriminatie mee?  Laat het ons weten en meldt het bij ons  Meldpunt discriminatie.

Bronnen

Universiteit voor Humanistiek, Factsheet transgender en werk (2017).

Geerdinck, M., Muller, L, Verkleij, C. En Van Weert, C. (2011). Transseksuelen in Nederland. Is er sprake van ongelijkheid? Den Haag: CBS.

Keuzenkamp, S. (2012). Worden wie je bent:Het leven van transgenders in Nederland. SCP-publicatie 2012-30. Den Haag: Sociaal en Cultureel Planbureau.

Vennix, P. (2010). Transgenders en Werk. Een onderzoek naar de arbeidssituatie van transgenders in Nederland en Vlaanderen. Utrecht: Rutgers Nisso Groep.